MTO Shahmaghsoudi ®

مراکز

مراکز خانقاه های مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی یک سازمان بین المللی غیرانتفاعی میباشد که تحت سرپرستی حضرت صلاح الدین علی نادر عنقا در شش قاره جهان رهبری میشود.

در مراکز خانقاه های مختلف بیش از یک میلیون دانش آموز بصورت حضوری در کلاس ها شرکت میکنند و بیش از سه میلیون دانشجو بصورت آنلاین کلاسها را دنبال میکنند. با تعلیمات این مکتب شاگردان دانش زندگی بهتر، عشق و صلح و در نهایت آرامش و بقا را تعلیم میگیرند.

در سالهای اخیر بناهای بسیار باشکوهی در شهرهای ویرجینا، دالاس، تگزاس ولوس آنجلس در کالیفرنیا احداث گردیده که از شکوه و عظمت و معماری خاصی برخوردارهستند.

برای بدست آوردن اسامی خانقاهها و اطلاعات بیشتر در این مورد میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمائید.

 

Home