MTO Shahmaghsoudi ®

پخش زنده افاضات

در حال حاضر سخنرانیهای حضرتشان هفتگی بطور مستقیم از طریق اینترنت در وب سایت مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® پخش گردیده و میلیونها نفر از این افاضات برخوردار میگردند.

امروزه هر کس که به کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارد می تواند افاضات هفتگی حضرت پیر معظم را که به پنج زبان پخش میشود، مشاهده نماید. همچنین می توانید به اطلاعاتی که در وب سایت موجود است دسترسی داشته باشید. تعلیمات مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی، مکتب عرفان اسلامی، هم اکنون به طور رایگان در دسترس عموم میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://mto.org/webcast