MTO Shahmaghsoudi ®

آثار

احاطه و بینش نامتناهی حضرت مولانا صلاح الدین علی نادر عنقا در علوم متافیزیک و فیزیک، ایشان را در جوامع مختلف علمی دنیا مورد توجه و احترام چشمگیر دانشمندان و دانش پژوهان قرار داده است. افاضات ایشان از طریق جلسات ارشادی و ایراد سخنرانیهای متناوب در دانشگاههای معتبر دنیا از قبیل سوربن فرانسه و آکسفورد انگلستان و کتب حضرت پیر معظم پیام عرفان اسلامی را در سراسر عالم اعلام می کنند.

آثار قلمی آن حضرت در بیش از 50 اثر به نظم و نثر به زبانهای مختلف انتشار یافته است و از جمله آنها میتوان

 • صلح،

 • رازنامه،

 • مقترب،

 • مثنوی روایح و

 • تئوری من (بینشی نامحدود از رهبری) را نام برد.

کتابهای زیر نیز توسط ایشان به زبان انگلیسی نوشته شده اند:

 • Peace

 • The Secret Word

 • Masnavi Ravayeh

 • Theory “I” the Unlimited Vision of Leadership

 • The Approaching Promise

 • Whispering Moments

 • Inspiration

 • The Fragrance of Sufism

 • Sufism

 • Sufism and Peace

 • Sufism and Knowledge

 • Sufism and Wisdom

 • Sufism and Islam

 • Sufism the Reality of Religion

 • Sufism the Bridge between Religions

 • Sufism and Faith

 • (Expansion & Contraction within Being (Dahm

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به سایت زیر مراجعه نمایید:

www.mto-publications.com