ورود شما را به وب سایت مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، مکتب عرفان اسلامی، خوش آمد میگوییم. ما از شما دعوت میکنیم که با مرور و مطالعه مطالب این وب سایت در مورد تعالیم عرفان و روشهای اجرایی و کاربردهای عملی آن و همچنین مکتب ما اطلاعات بیشتری حاصل نمایید. این وب سایت برای کلیه افرادی است که جویای علم، علّو روحانی و آرامش درونی و صلح میباشند. دعوت ما در اصل، دعوتی است برای خودشناسی. زیرا عرفان شناخت هویّت حقیقی انسان را در ماوراء محدوده های زمان و مکان تعلیم میدهد، شناختی که نهایتا شناخت معشوق یکتا یعنی خداوند را میسّر میسازد.

 

بنیاد مکتب طریقت اویسی به ۱۴۰۰ سال قبل به زمان پیامبر مکرّم حضرت محمّد (ص) و حضرت اویس قرنی که موسّس و بنیانگذار مکتب میباشند میرسد. علم ازلی و تعالیم عملی مکتب طریقت اویسی از زمان حضرت اویس تاکنون از طریق سلسله بلاانقطاع پیران معظم اویسی سینه به سینه منتقل گردیده و در حال حاضر به حضرت مولانا صلاح الدّین علی نادر عنقا، چهل و دومین استاد مکتب، محوّل میباشد.

در این وب سایت شما می توانید با مراجعه به منابع مختلف به اطلاعات ارزشمندی از قبیل مقالات در مورد تعالیم عرفان و مطالب بی نظیر در مورد اسلام و قرآن کریم دست یابید و همچنین با سازمانهای مربوط به مکتب طریقت اویسی و نشریات و مراکز آن آشنا شوید و از فعالیتها و وقایع موجود مطلع گردید.